Navigácia

Rýchla vybíjaná

Rýchlej vybíjanej sa zúčastnilo 8 tried našej školy. najúspešnejšien triedy sa zúčastnili oblastného kola.
 

Vyhodnotenie tried našej školy:

Poradie:       8. miesto                  3.C

                        7. miesto                  4.B

                        6. miesto                  3.B

                        5. miesto                  4.C

                        4. miesto                  4.E

                        3. miesto                 4.D

                        2. miesto                 3.A

                        1. miesto                 4.A

 

Dňa 22.4. 2015 sa na našej škole uskutočnilo oblastné kolo v Rýchlej vybíjanej o putovný pohár pre žiakov 3. a  4. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa 4 školy – ZŠ Fándlyho, ZŠ Bielenisko, CZŠ Narnia a ZŠ Vajanského Modra. Po vynikajúcich výkonoch si žiaci našej školy vybojovali 1.miesto v kategórií dievčat aj v kategórií chlapcov.

Poradie:        diečatá        1.miesto: ZŠ Fándlyho

2.miesto: CZŠ Narnia

3.miesto: ZŠ Bielenisko

4. miesto: ZŠ Vajanského, Modra

 

                        Chlapci         1.miesto: ZŠ Fándlyho

2.miesto: ZŠ Bielenisko

3.miesto: CZŠ Narnia

4. miesto: ZŠ Vajanského, Modra

 

NASADENÍ ŽIACI:   dievčatá

Dominika Le Van, Sára Kosíková, Lenka Kováčová, Adela Balcová, Simona Baklanová, Vanda Havelková, Soňa Martincová, Viktória Geršičová, Sára Horvát, Hanka Peigerivá + náhradníčky: Rebeka Šebíková, Natália Tóthová, Michaela Šaškovičová

                                chlapci

Matej Klobučník, Martin Uhlár, Jakub Kormanovič, Alexander Ovčarenko, Branislav Panák, Adam Mičko, Samuel Tyko, Tomáš Nemec, Hugo Grégr, Samuel Lisý + náhradníci: Tobias Kravarčík, Šimon Oravec, Samuel Vencel

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom.

Fotografie si môžete pozrieť TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria