Navigácia

Pezinská športová olympiáda

Pätnásty ročník PO, ktorý sa konal 22. 6. 2017 na ZŠ Fándlyho je medziškolskou športovou aktivitou, v ktorej si svoje športové schopnosti testujú žiaci mladšieho športového veku.

Pezinskej olympiády žiakov 1. – 4. ročníka sa zúčastňuje výber dvoch dievčat a dvoch chlapcov z každého ročníka a súťaží v týchto disciplínach:

1. Beh na 50 m z nízkeho štartu – rozvoj rýchlosti

2. Skok do diaľky z miesta – rozvoj odrazovej sily nôh

3. Prekážková dráha – rozvoj obratnosti

4. Hod plnou loptou 1 kg – rozvoj sily svalstva ramien

5. Vyvrcholením je štafetový beh družstiev, t.j. 16 žiakov z každej školy.

V tomto roku sa Pezinskej olympiády zúčastnili ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Vinosady a Jablonec a škola organizujúca podujatie ZŠ Fándlyho (spolu 64 žiakov, športovcov).

Výsledky v štafetovom behu boli nasledovné:

1.m. ZŠ Fándlyho

2.m. ZŠ Jána Kupeckého

3.m. ZŠ Na bielenisku

4.m. ZŠ Vinosady a Jablonec

Celkové výsledky:

1.miesto a Putovný pohár za najlepšie výsledky si odniesla ZŠ Fándlyho.

2.miesto ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na bielenisku

3.miesto ZŠ Vinosady a Jablonec

Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria