Navigácia

Športové hry v hale Elán

So žiakmi primárneho vzdelávania sme sa tento školský rok úspešne zapojili do detskej atletickej súťaže v hale Elán v Bratislave.

Školské športové hry „Bavme deti športom“ sa konali dňa 15.3.2017.

Žiaci 12 zúčastnených škôl súťažili na prekážkovej dráhe Formula (šprint, slalom, beh cez prekážky), v hode detským oštepom do kruhu, v skoku

do diaľky z miesta štafetovou formou, v skoku do strán, v štafetovom behu - kombinácia šprintu s prekážkami, v hádzaní plnej lopty z kolien ponad hlavu,

v behu cez frekvenčný rebrík, v skákaní cez olympijské kruhy, v trojminútovom vytrvalostnom behu ako aj v skokoch cez švihadlo znožmo na čas.
Naša škola postavila dve družstvá.

Družstvo A  v obsadení: Petra Košťálová, Nela Mészárosová, Radovan Uscký,

Nikolas Polák, Sofia Buociková, Patrícia Tománková, Filip Košťál, František

Somorovský

 

Družstvo B v obsadení : Miriam Novysedláková, Agáta Vajsábelová, Oliver

Nemec, Patrik Červenák, Katarína Kirsten Packová, Sofia Baňovičová, David

Fecko, Tomáš Bučurič

 

V celkovom hodnotení škôl sme sa umiestnili na 1. mieste.

Tešíme sa z úspechov našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria