Navigácia

 • Pätnásty ročník PO, ktorý sa konal 22. 6. 2017 na ZŠ Fándlyho je medziškolskou športovou aktivitou, v ktorej si svoje športové schopnosti testujú žiaci mladšieho športového veku.
  30.06.2017 14:50 | viac »
 • Dňa 7.4. sa vybratí chlapci a dievčatá 4. ročníka zúčastnili Školskej súťaže mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v minifutbale McDonalds´Cup.
  20.04.2017 13:13 | viac »
 • So žiakmi primárneho vzdelávania sme sa tento školský rok úspešne zapojili do detskej atletickej súťaže v hale Elán v Bratislave.

  18.03.2017 15:17 | viac »
 • Dňa 19. 5. 2016 sa uskutočnilo Obvodné kolo v Rýchlej vybíjanej na ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku. Hralo sa o Putovný pohár.

  06.06.2016 20:29 | viac »
 • Dňa 3.mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo McDonald´s CUP súťaže najmladších žiakov ZŠ vo futbale.
  12.05.2016 14:42 | viac »
 • Dňa 13.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo V RÝCHLEJ VYBÍJANEJ – pre 3. a  4. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 7 tried.

  20.04.2016 13:41 | viac »
 • So žiakmi primárneho vzdelávania sa už druhý školský rok úspešne zapájame do detskej atletickej súťaže v hale Elán v Bratislave.

   

  Školské športové hry „Bavme deti športom“ sa konali dňa 16.3.2016

  12.04.2016 14:20 | viac »
 • Dňa 16.3.2016 sa na ZŠ Na bielenisku konalo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok. ZŠ Fándlyho sa umiestnilo na 3. mieste.
  24.03.2016 12:17 | viac »
 • V podvečer 16. decembra 2015 sa konal galavečer judistov z Pezinka. Deti a žiaci predviedli publiku ukážky JUDA. Odprezentovali sa škôlkari, prípravka a aj žiaci. Následne boli vyhodnotení a odmenení za celoročné úsilie tí najlepší.

   
  18.01.2016 15:06 | viac »
 • Dňa 09. 12. 2015 sme sa so žiakmi primárneho vzdelávania zúčastnili školských športových hier – „Detská atletika“  v Bratislave -  v hale Elán.
   
  14.12.2015 16:19 | viac »
 • Dňa 18. 6. 2015 sa na ZŠ Fándlyho uskutočnil 13. ročník Pezinskej športovej olympiády, v ktorej svoje zručnosti ukázali žiaci 1.- 4. ročníka z pezinských základných škôl.

   
  27.06.2015 11:02 | viac »
 • Rýchlej vybíjanej sa zúčastnilo 8 tried našej školy. najúspešnejšien triedy sa zúčastnili oblastného kola.
   
  02.05.2015 08:38 | viac »
 • V športovej hale Elán v Bratislave sa dňa 27.3.2015 uskutočnili školské športové hry so vzácnym hosťom Anastáziou Kuzminovou.
  14.04.2015 16:08 | viac »
 • Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili športového podujatia v hale Elán v Bratislave. Športového podujatia sa zúčastnilo 17 škôl čo bolo 24 družstiev. Športové disciplíny boli zamerané na atletiku. 
   
  25.01.2015 14:10 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria