Navigácia

Turisticko - poznávací kurz

V dňoch 8.až 12. júna 2015 sa uskutoční 14. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je  koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.  

Poznávacia časť je zameraná na poznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.

Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými  pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.).

 

Bližšie informácie o kurze tu : TPK_PP.pptx

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria