• Kurz - Poznaj hlavné mesto

   • 16.05.2015 15:21
   • Kurz je určený pre žiakov piatych ročníkov. V tomto roku sa kurzu 84 žiakov v dňoch 5. - 7.5.2015
    Cieľom kurzu bolo spoznať a navštíviť a pozrieť si hlavné dominanty Bratislavy (hrad, Dóm sv. Martina), vidieť Staré Mesto (Michalskú bránu, Hviezdoslavovo nám., Hlavné nám.), športovo – rekreačné miesta (sad J. Kráľa), spoznať Sandberg a navštíviť hrad Devín, navštíviť Zoologickú záhradu.
   • Pred realizáciou kurzu boli žiaci poučení svojimi triednymi učiteľkami aj koordinátormi (vedúcimi) kurzu o bezpečnom správaní sa v dopravných prostriedkoch, v meste, v ZOO a v múzeách. Program kurzu bol splnený a časový harmonogram dodržaný. Počas kurzu sa nestal žiadny úraz. V ZOO sme pre žiakov zorganizovali moderovanú prehliadku pavilónu šeliem s odborným sprievodcom. Organizácia skupín v ZOO bola výborná, dodržiavali čas a miesto dohodnutého stretnutia aj odchodu. Počas návštevy Starého Mesta sa žiaci premiestňovali pešo, čo bolo sprevádzané s miernou nespokojnosťou. V rámci korunovačných slávností v Bratislave sa znova konala výstava s prednáškou venovaná korunovácii Karola VI. Tejto výstavy sme sa opäť zúčastnili. Súčasťou programu bola v jeden deň pešia túra zo Sandbergu na hrad Devín. Po menších turistických prechádzkach v Bratislave už boli na túto turistiku pripravení a trpezlivo kráčali až do konca v pomerne disciplinovanom jednostupe. Reakcie detí na celý kurz boli pozitívne, z kurzu odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti. Počas všetkých troch dní trvania kurzu žiaci vypracovávali odpovede na kvízové otázky vypracované na každý deň, týkajúce sa denného programu. Ich pozornosť a pamäť sa zlepšovala zo dňa na deň. Veľa si pamätali aj z prvých dní. Na záver kurzu boli žiaci odmenení malým občerstvením. 

    Mgr. Adriana MÉSZÁROSOVÁ

     

    Fotografie z kurzu budú čoskoro.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc