• Kurz - Poznaj hlavné mesto

   • 16.05.2015 15:21
   • Kurz je určený pre žiakov piatych ročníkov. V tomto roku sa kurzu 84 žiakov v dňoch 5. - 7.5.2015
    Cieľom kurzu bolo spoznať a navštíviť a pozrieť si hlavné dominanty Bratislavy (hrad, Dóm sv. Martina), vidieť Staré Mesto (Michalskú bránu, Hviezdoslavovo nám., Hlavné nám.), športovo – rekreačné miesta (sad J. Kráľa), spoznať Sandberg a navštíviť hrad Devín, navštíviť Zoologickú záhradu.
   • Pred realizáciou kurzu boli žiaci poučení svojimi triednymi učiteľkami aj koordinátormi (vedúcimi) kurzu o bezpečnom správaní sa v dopravných prostriedkoch, v meste, v ZOO a v múzeách. Program kurzu bol splnený a časový harmonogram dodržaný. Počas kurzu sa nestal žiadny úraz. V ZOO sme pre žiakov zorganizovali moderovanú prehliadku pavilónu šeliem s odborným sprievodcom. Organizácia skupín v ZOO bola výborná, dodržiavali čas a miesto dohodnutého stretnutia aj odchodu. Počas návštevy Starého Mesta sa žiaci premiestňovali pešo, čo bolo sprevádzané s miernou nespokojnosťou. V rámci korunovačných slávností v Bratislave sa znova konala výstava s prednáškou venovaná korunovácii Karola VI. Tejto výstavy sme sa opäť zúčastnili. Súčasťou programu bola v jeden deň pešia túra zo Sandbergu na hrad Devín. Po menších turistických prechádzkach v Bratislave už boli na túto turistiku pripravení a trpezlivo kráčali až do konca v pomerne disciplinovanom jednostupe. Reakcie detí na celý kurz boli pozitívne, z kurzu odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti. Počas všetkých troch dní trvania kurzu žiaci vypracovávali odpovede na kvízové otázky vypracované na každý deň, týkajúce sa denného programu. Ich pozornosť a pamäť sa zlepšovala zo dňa na deň. Veľa si pamätali aj z prvých dní. Na záver kurzu boli žiaci odmenení malým občerstvením. 

    Mgr. Adriana MÉSZÁROSOVÁ

     

    Fotografie z kurzu budú čoskoro.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53 033 / 641 34 17 - školská jedáleň
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
   • Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Plavecký výcvik - 1.ročník
  • Donauauen
  • ŠKD - Turnaj v zrýchlenej vybíjanej - 2.ročník
  • Exkurzia - Vodárenské múzeum 7.B, 7.C
  • Sladký život
  • Okresné kolo v atletike
  • ŠKD 3.C Návšteva múzea
  • ŠKD 3.C - Noc v škole
  • Exkurzia-3.B a 3.C Košariská, Bradlo, Prietrž
  • ŠKD - Talentová súťaž - 1.ročníky
  • Ostrihom
  • VIDA Brno