Navigácia

Kurz - Poznaj hlavné mesto

Kurz je určený pre žiakov piatych ročníkov. V tomto roku sa kurzu 84 žiakov v dňoch 5. - 7.5.2015
Cieľom kurzu bolo spoznať a navštíviť a pozrieť si hlavné dominanty Bratislavy (hrad, Dóm sv. Martina), vidieť Staré Mesto (Michalskú bránu, Hviezdoslavovo nám., Hlavné nám.), športovo – rekreačné miesta (sad J. Kráľa), spoznať Sandberg a navštíviť hrad Devín, navštíviť Zoologickú záhradu.

Pred realizáciou kurzu boli žiaci poučení svojimi triednymi učiteľkami aj koordinátormi (vedúcimi) kurzu o bezpečnom správaní sa v dopravných prostriedkoch, v meste, v ZOO a v múzeách. Program kurzu bol splnený a časový harmonogram dodržaný. Počas kurzu sa nestal žiadny úraz. V ZOO sme pre žiakov zorganizovali moderovanú prehliadku pavilónu šeliem s odborným sprievodcom. Organizácia skupín v ZOO bola výborná, dodržiavali čas a miesto dohodnutého stretnutia aj odchodu. Počas návštevy Starého Mesta sa žiaci premiestňovali pešo, čo bolo sprevádzané s miernou nespokojnosťou. V rámci korunovačných slávností v Bratislave sa znova konala výstava s prednáškou venovaná korunovácii Karola VI. Tejto výstavy sme sa opäť zúčastnili. Súčasťou programu bola v jeden deň pešia túra zo Sandbergu na hrad Devín. Po menších turistických prechádzkach v Bratislave už boli na túto turistiku pripravení a trpezlivo kráčali až do konca v pomerne disciplinovanom jednostupe. Reakcie detí na celý kurz boli pozitívne, z kurzu odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti. Počas všetkých troch dní trvania kurzu žiaci vypracovávali odpovede na kvízové otázky vypracované na každý deň, týkajúce sa denného programu. Ich pozornosť a pamäť sa zlepšovala zo dňa na deň. Veľa si pamätali aj z prvých dní. Na záver kurzu boli žiaci odmenení malým občerstvením. 

Mgr. Adriana MÉSZÁROSOVÁ

 

Fotografie z kurzu budú čoskoro.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria