Navigácia

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6.ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove, v dňoch 6. až 10.6. 2016.

Výcvik prebiehal podľa plánu 4hodiny denne. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa plaveckej spôsobilosti. Výcvik viedli učitelia TŠV p. Gába V., p. Pivarček M., p. Hlinkovičová I., p. Mészárosová A. a trenérka plávania p. Švecová.

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov. Žiaci prejavovali záujem zdokonaľovať sa v plávaní, osvojovať si nové plavecké spôsoby, pracovali podľa pokynov učiteľov.

Kúpalisko Vincov les je veľmi vhodné na plavecké kurzy. Pre plavcov je k dispozícii 50m plavecký bazén, pre slabších plavcov a neplavcov sú tiež vhodné bazény.

Päťdňový plavecký výcvik sme ukončili pretekmi, žiaci preplávali 50m, dostali osvedčenie o plaveckej spôsobilosti a ako odmenu pero. Chýbajúci žiaci sa pretekov nezúčastnili. V kategórii plavkyne sa na 1.mieste umiestnili: Rebeka Gašparovičová (6.C) a Simona Časnochová (6.D). V kategórii dievčat: 1.miesto Petra Polkorábová, 2.miesto Zuzana Cibulová a 3.miesto Terézia Rusnáková. V kategórii chlapcov na 1.mieste Jakub Cino, 2.miesto Samuel Králik a 3.miesto Patrik Fraňo.

Zodpovednosť za žiakov počas plaveckého výcviku je veľká. V tomto školskom roku boli žiaci pomerne dobrí, disciplinovaní, užívali si pobyt vo vode a výcvik. Nádherné slnečné počasie a výborný priebeh výcviku umocnili veľmi dobré dojmy a kladné hodnotenie výcviku nielen učiteľmi, ale hlavne žiakmi.

Zodpovedná vedúca výcviku: Mgr. Irena Hlinkovičová.

Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria