• Plavecký výcvik

   • 21.06.2016 10:54
   • Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6.ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove, v dňoch 6. až 10.6. 2016.

   • Výcvik prebiehal podľa plánu 4hodiny denne. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa plaveckej spôsobilosti. Výcvik viedli učitelia TŠV p. Gába V., p. Pivarček M., p. Hlinkovičová I., p. Mészárosová A. a trenérka plávania p. Švecová.

    Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov. Žiaci prejavovali záujem zdokonaľovať sa v plávaní, osvojovať si nové plavecké spôsoby, pracovali podľa pokynov učiteľov.

    Kúpalisko Vincov les je veľmi vhodné na plavecké kurzy. Pre plavcov je k dispozícii 50m plavecký bazén, pre slabších plavcov a neplavcov sú tiež vhodné bazény.

    Päťdňový plavecký výcvik sme ukončili pretekmi, žiaci preplávali 50m, dostali osvedčenie o plaveckej spôsobilosti a ako odmenu pero. Chýbajúci žiaci sa pretekov nezúčastnili. V kategórii plavkyne sa na 1.mieste umiestnili: Rebeka Gašparovičová (6.C) a Simona Časnochová (6.D). V kategórii dievčat: 1.miesto Petra Polkorábová, 2.miesto Zuzana Cibulová a 3.miesto Terézia Rusnáková. V kategórii chlapcov na 1.mieste Jakub Cino, 2.miesto Samuel Králik a 3.miesto Patrik Fraňo.

    Zodpovednosť za žiakov počas plaveckého výcviku je veľká. V tomto školskom roku boli žiaci pomerne dobrí, disciplinovaní, užívali si pobyt vo vode a výcvik. Nádherné slnečné počasie a výborný priebeh výcviku umocnili veľmi dobré dojmy a kladné hodnotenie výcviku nielen učiteľmi, ale hlavne žiakmi.

    Zodpovedná vedúca výcviku: Mgr. Irena Hlinkovičová.

    Fotografie TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc