Navigácia

Turisticko-poznávací kurz

V dňoch 6.- 10 júna 2016 sa uskutočnil XV. ročník TPK.  Zúčastnilo sa ho spolu 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci. 

Počas kurzu žiaci videli zámok v Sv. Antone, Starý a Nový zámok zámok v Banskej Štiavnici, previezli sa Čiernohronskou železnicou, vystúpali kStudenovodským vodopádom a na Skalnaté pleso,prešli prielomom Hornádu, Kláštorskou roklinou, Veľkým Kyseľom, planinou Glac, Tomášovskou Belou, Sokoľou dolinou, prezreli si Chrám sv. Jakuba v Levoči a Spišský hrad, Dobšinskú ľadovú a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a jaskyňu Domica, kremnickú mincovňu a štôlňu Andrej. Fotoreportáž TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria