• Poznaj hlavné mesto

   • 16.05.2016 10:46
   • Kurz je určený pre žiakov piatych ročníkov. V tomto roku sa kurzu zúčastnilo 83 žiakov.

    Cieľom kurzu bolo spoznať, navštíviť a pozrieť si hlavné dominanty Bratislavy - Slavín, hrad, Dóm sv. Martina, vidieť Staré Mesto, spoznať Sandberg, navštíviť hrad Devín a navštíviť aj Zoologickú záhradu.

   • Pred realizáciou kurzu boli žiaci poučení svojimi triednymi učiteľkami aj koordinátormi (vedúcimi) kurzu o bezpečnom správaní sa v dopravných prostriedkoch, v meste, v ZOO a v múzeách. Program kurzu bol splnený a časový harmonogram dodržaný. Počas kurzu sa nestal žiadny úraz. V ZOO sme pre žiakov zorganizovali moderovanú prehliadku pavilónu šeliem. Organizácia skupín v ZOO bola výborná, dodržiavali čas a miesto dohodnutého stretnutia aj odchodu. Počas návštevy Starého Mesta sa žiaci premiestňovali pešo.

    Súčasťou programu bola v jeden deň pešia túra zo Sandbergu na hrad Devín. Po menších turistických prechádzkach v Bratislave už boli na túto turistiku pripravení a trpezlivo kráčali až do konca v pomerne disciplinovanom jednostupe.

    Reakcie detí na celý kurz boli pozitívne, z kurzu odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti. Počas všetkých troch dní trvania kurzu žiaci vypracovávali odpovede na kvízové otázky pripravené na každý deň, týkajúce sa denného programu. Kvízové otázky zvládli všetci žiaci na výborne.

    Fotografie si môžete pozrieť TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc