Navigácia

Historicko - poznávací kurz

V dňoch 24.a 25. novembra 2015 sa uskutočnil X. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 49 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie IX. ročníka a je súčasťou osnov.

 Tento rok žiaci uskutočnili prehliadku Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, prehliadku historického centra Krakova, soľnej bane vo Wieličke a Múzea KL Oswienčim a Birkenau. V budúcnosti plánujeme kurz  predĺžiť na tri dni (v minulosti to boli až štyri), aby sme mali viac času na prehliadku historického mesta Krakov.

Fotografie si môžete pozrieť TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria