Navigácia

HPK - Historicko - poznávací kurz

V dňoch 22. - 23. októbra 2014 sa uskutočnil VIII. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka, ktorého sa zúčastnilo spolu 43 žiakov z IX.ABC, 2 externí účastníci  a traja pedagogickí pracovníci.

Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie IX. ročníka. Kurz je súčasťou osnov pre žiakov IX. ročníka. V rámci kurzu žiaci uskutočnili prehliadku Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, prehliadku historického centra Krakova a hradu Wawel, soľnej bane vo Wieličke a Múzea KL Oswienčim - Birkenau.

Fotografie z kurzu si môžete pozrieť TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria