• Úspechy v biologickej olympiáde

    • 22.03.2019 20:32
    • Úspechy v biologickej olympiáde 

     12.2. sa na ZŠ Bielenisko v Pezinku uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória „C“, pre žiakov 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V teoreticko-praktickej časti sa Ondrej Gvozdják z 8.D umiestnil na 3. miesteTomáš Nemec tiež z 8.D na 9. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti nás reprezentovali Katarína Turcerová z 8.B, ktorá získala 1. miestoLaura Buociková z 9.C 2. miesto.

     Do krajského kola dňa 20.3. postúpili obe dievčatá z projektovej časti a rovnako úspešne našu školu reprezentovali. Katarína Turcerová obsadila krásne 3. miesto a Laura Buociková 8. miesto. Taktiež sa stala úspešnou riešiteľkou.

      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 

    • viac
    • Školský ples

    • 16.03.2019 11:32
    • 21.2.2019 sa podvečer konal Školský ples pre žiakov 2. stupňa našej školy. Tohtoročnou témou plesu bola Havajská noc.
     Ďakujeme všetkým rodičom za príspevky do tomboly a bufetu.
     Foto TU
    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 07.03.2019 10:52
    • Dňa 5.3 a 6.3.2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetci žiaci podali skvelé výkony a aj touto cestou víťazom blahoželáme.
      

     II. kategória
     Próza                                                                Poézia
     1. Emma Hlaváčková     5.C                             1. Peter Berta             6.A
     2. Petra Procházková     6.A                             2. Adam Bednarič       5.C
     3. Nina Halušková          5.A                                 Tatiana Illavská       6.A
         Tereza Hlúšková         6.A                             3. Denisa Šnircová     5.D
                                                                                   Timotej Libant         6.A

     III. kategória
     Próza                                                                Poézia                                                   
     1. Michal Illavský      8.A                                    2. Simona Podušelová    7.C

     ​​​​​​​Žiaci umiestnení na prvých miestach nás budú reprezentovať v okresnom kole. Držíme všetkým palce.

     Foto TU
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Atletický krúžok
  • 3.A vlastiveda
  • 3.A EKO záhradka
  • Návšteva Múzea židovskej kultúry
  • Prednáška o jablkách
  • Slávik 2019
  • Beseda so spisovateľom E.J. Grochom
  • Loptové hry - krúžok
  • Vlastivedná exkurzia po Bratislava
  • 4.B - Noc s Andersenom
  • ŠKD - Pozdrav z múzea - grafika 9.a 11.odd.
  • ŠKD - Bude zo mňa spisovateľ