Navigácia

Obvodné kolo Pytagoriády

V dňoch 8. a 9. marca  2016 sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády v priestoroch našej školy. Tohto 37. ročníka sa spolu zúčastnilo 230 žiakov, od tretiakov až po ôsmakov ZŠ, resp. študentov gymnázií, z celého krseu Pezinok.

Z celkového počtu zúčastnených bolo úspešných 59 žiakov. 

Podrobné výsledky si môžete pozrieť v dokumente: OK_PYT_vysledky2016.xls

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria