• O pohár riaditeľky školy - 1.stupeň

   • 20.06.2017 12:46
   • Dňa 7.06.2017 sa na škole konala súťaž o Pohár riaditeľa školy.

    Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Každú triedu reprezentovali 2 chlapci a 2 dievčatá. Spolu medzi sebou súperilo 16 družstiev so 64 žiakmi.
   • Súťažiacich čakala : prekážková dráha, skákanie znožmo cez kruhy so šprintom načas, hod oštepom do kruhu, štafetový beh v kombinácii s prekonávaním prekážok, hod plnou loptou z kľaku do diaľky, skok do diaľky z miesta, beh cez frekvenčný rebrík, vytrvalostný beh v časovom limite 3 minút spojený s prenášaním loptičiek.

    Po vyhodnotení disciplín vyšlo nasledovné umiestnenie tried:

    1. Ročníky :

    1. miesto – 1. D

    2. miesto – 1. A

    3. miesto – 1. C

    4. miesto – 1. B

    2. Ročníky :

    1. miesto – 2. C

    2. miesto – 2. A

    3. miesto – 2. D

    4. miesto – 2. B

    3. Ročníky :

    1. miesto – 3. B

    2. miesto – 3. C

    3. miesto – 3. A

    4. miesto – 3. D

    4. Ročníky :

    1. miesto – 4. E

    2. miesto – 4. C

    3. miesto – 4. A

    4. miesto – 4. B

    Pohár riaditeľa školy získala – 1.D

    Realizovali : Mgr. Renáta Strapáčová, Mgr. Viera Mikuličková

     

    Fotografie TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec