• Pezinská olympiáda

   • 28.06.2016 13:54
   • Pezinská športová olympiáda, ktorej 14. ročník sa konal 23.6. 2016, je jedinou medziškolskou športovou aktivitou tohto druhu, v ktorej si svoje športové schopnosti testujú žiaci mladšieho veku.

   • Pezinskej olympiády žiakov 1.—4. ročníka sa zúčastňuje výber dvoch dievčat a dvoch chlapcov z každého ročníka a súťaží v týchto disciplínach:

    1. Beh na 50m z nízkeho štartu – rozvoj rýchlosti

    2. Skok do diaľky z miesta – rozvoj odrazovej sily nôh

    3. Prekážková dráha - rozvoj obratnosti

    4. Hod plnou loptou 1kg – rozvoj sily svalstva ramien

    5. Vyvrcholením je štafetový beh družstiev, t.j. 16 žiakov z každej školy

     

    V tomto roku sa Pezinskej olympiády zúčastnili ZŠ Kupeckého, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Vinosady, ZŠ Narnia a škola organizujúca podujatie ZŠ Fándlyho (spolu 72 žiakov, športovcov).

    Putovný pohár a teda 1. miesto za najlepšie výsledky si odniesla ZŠ Kupeckého a ZŠ Fándlyho

              3. miesto ZŠ Na bielenisku

              4. miesto ZŠ Narnia

              5. miesto ZŠ Vinosady

    V štafetovom behu bolo poradie škôl nasledovné:

    1. miesto ZŠ Kupeckého

    2. miesto ZŠ Fándlyho

    3. miesto ZŠ Na bielenisku

    4. miesto ZŠ Narnia

    5. miesto ZŠ Vinosady

     

    Umiestnenie žiakov našej školy:

    1. ročník: 1. miesto: Petra Košťálová

                   3. miesto: Benjamín Libant

     

    2. ročník: 2. miesto: Katarína Packová

                   3. miesto: Jakub Krasňanský

     

    3. ročník: 1. miesto: Adam Mozola

                   2. miesto: Sofia Baňovičová               

                   2. miesto: Filip Košťál

    4. ročník: 1. miesto: Adela Balcová

                   1. miesto: Matej Klobučník

                   2. miesto: Martin Uhlár

    Fotografie si môžete pozrieť TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec