• SUPERANGLIČTINÁR 2016 - Súťaž najšikovnejších angličtinárov

   • 02.06.2016 11:22
   • Dňa 9. mája 2016 si vybraní žiaci zo všetkých tried 3. a 4.ročníka overili svoje vedomosti z anglického jazyka v súťaži SUPERANGLIČTINÁR 2016.

   • Vypĺňali testové úlohy z gramatiky, čítali s porozumením , po vypočutí nahrávky v anglickom jazyku vypracovali pripojené úlohy.

    Súťaže sa zúčastnilo 15 tretiakov a 15 štvrtákov.

    Najúspešnejší žiaci (3.ročník):                                               Najúspešnejší žiaci (4.ročník):

    1. Rolf UNDESSER 3.A 77,5 bodov                                        1. Šimon ORAVEC 4.B 71,5 bodov

    2. Adam BABUŠÍK 3.C 76,0 bodov                                         2. Lenka KOVÁČOVÁ 4.A 68,5,bodov

    3. Boris VADOVIČ 3.E 75,5 bodov                                          3. Ema SLIVKOVÁ 4.A 67,5 bodov

        (pozn. maximum bodov z testu: 78 )                                       (pozn. maximum bodov z testu: 78)

    Odmenou za snahu a šikovnosť je pre týchto 6 detí anglicko- slovenský a slovensko- anglický vreckový slovník, ktorý obsahuje 32 000 hesiel.

      

    Výhercom blahoželáme a prajeme im veľa ďalšej chuti do učenia!

    Katarína Zverbíková a Hana Kratochvíl

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec