Navigácia

SUPERANGLIČTINÁR 2016 - Súťaž najšikovnejších angličtinárov

Dňa 9. mája 2016 si vybraní žiaci zo všetkých tried 3. a 4.ročníka overili svoje vedomosti z anglického jazyka v súťaži SUPERANGLIČTINÁR 2016.

Vypĺňali testové úlohy z gramatiky, čítali s porozumením , po vypočutí nahrávky v anglickom jazyku vypracovali pripojené úlohy.

Súťaže sa zúčastnilo 15 tretiakov a 15 štvrtákov.

Najúspešnejší žiaci (3.ročník):                                               Najúspešnejší žiaci (4.ročník):

1. Rolf UNDESSER 3.A 77,5 bodov                                        1. Šimon ORAVEC 4.B 71,5 bodov

2. Adam BABUŠÍK 3.C 76,0 bodov                                         2. Lenka KOVÁČOVÁ 4.A 68,5,bodov

3. Boris VADOVIČ 3.E 75,5 bodov                                          3. Ema SLIVKOVÁ 4.A 67,5 bodov

    (pozn. maximum bodov z testu: 78 )                                       (pozn. maximum bodov z testu: 78)

Odmenou za snahu a šikovnosť je pre týchto 6 detí anglicko- slovenský a slovensko- anglický vreckový slovník, ktorý obsahuje 32 000 hesiel.

  

Výhercom blahoželáme a prajeme im veľa ďalšej chuti do učenia!

Katarína Zverbíková a Hana Kratochvíl

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria