• Náučný chodník okolo školy

   • 26.05.2016 18:23
   • 4.5. 2016 sme zorganizovali pre žiakov I. st. "Náučný chodník " okolo našej školy pod vedením p. uč Melichárovej Ľ. a p. uč.Prešinskej.
   • Žiaci 3. B  sprevádzali deti  6 stanovišťami, kde ich oboznámili s chránenými a jedovatými rastlinami ako aj  chránenými zvieratkami, ktoré žijú na Slovensku.  Naučili sa dopravné značky a ich použitie v doprave.  Zopakovali sme si naše horniny, nerasty a ukázali deťom vermikompost, ktorý vyprodukujú dážďovky. Deti dokázali nájsť  hľadané zviera a prečítali si o ňom zaujímavosti.
    Náučný chodník sa všetkým deťom páčil.  Žiaci i učitelia chválili žiakov 3 .B triedy za sprevádzanie po svojich stanovištiach. Akcia bola určená na  zážitkové učenie v prírode, čo sa nám podarilo : D.

    Fotografie si môžete pozrieť TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec