• Štafetové súťaže

   • 16.11.2015 16:58
   • Dňoch 28. októbra - 5. novembra 2015 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili športového podujatia v štafetovom behu. Súťažili v týchto disciplínach:
     
    1. Skoky do strán 
    2. Hod loptičkou na cieľ  
    3. Štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
    4. Skok do diaľky z miesta štafetovou formou
    5. Odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
    6. Beh cez frekvenčný rebrík
    7. Preskakovanie olympijských kruhov
    8. Hod loptičkou do kruhu
    9. Formula - kotúľ, beh okolo prekážok, skok cez prekážky a šprint

     

    Počas celého podujatia medzi žiakmi vládlo športové nadšenie a radosť zo zápolenie.

    V tomto roku sme nevyhodnocovali umiestnenie tried. Všetky triedy boli odmenené vecnými cenami a diplomom za účasť.

    Fotografie si môžete pozrieť TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec