Navigácia

Literárno - dramatický krúžok

Mesiac október patrí​ úcte našim starkým. Pri tejto príležitosti žiaci a žiačky z krúžku Literárno - dramatický folklór, pod vedením p. učiteľky Alenky Rozbeskej, potešili starkých krásnymi piesňami a tancami.

Fotograqfie z akcie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria