• Biofarma v Stupave

    • 05.10.2016 06:14
    • Dňa 19. 9. 2016 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie na BIOFARME v Stupave. Zvieratá sme spoznávali a videli priamo v prírode.
    • viac
    • Exkurzia do Hlohovca

    • 30.09.2016 19:57
    • Dňa 23. 9. 2016 sa uskutočnila pre štvrté ročníky exkurzia do Hlohovca. Navštívili sme planetárium M.R. Štefánika a Vlastivedné múzeum.
    • viac
    • Zumba v škole

    • 16.07.2016 15:55
    • Koniec školského roka sme žiakom spestrili zumbou. Zumbu si mali možnosť zatancovať žiaci prvého stupňa od 1. - 4. ročník.
    • viac
    • O pohár riaditeľky školy

    • 12.07.2016 18:07
    • Dňa 15. 06. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže o pohár riaditeľky školy. Súťaže sa zúčastnilo 64 žiakov v 16 družstvách. Zmerali si svoje sily v atletických disciplínach:

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia