• Študentský míting v Izole

   • 29.09.2014 11:37
   • Študentský míting v Izole  
       V pondelok, 24. marca 2014, sa v slovinskej Izole začne prvé stretnutie žiakov zapojených do projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius, pod názvom “Let`s love, let`s protect out environment“. Stretnutia sa zúčastnia študenti, ktorí sa postupne vyprofilovali svojou prácou na aktivitách, ktoré z projektu vyplynuli.
       Práca na projekte sa pohybuje v štyroch pracovných rovinách. Najdôležitejšou je zdokonaľovanie sa v angličtine, ktorá je komunikačným jazykom medzi zúčastnenými krajinami. Ťažisko práce spočíva vo vedomostiach z prírodných vied, keďže podstata projektu je environmentálna. Nemenej dôležitá je výtvarná výchova, ktorá nielenže dáva priestor talentovaným deťom, ale v rámci projektu je chápaná i ako univerzálny neverbálny prostriedok na vyjadrenie predstáv o konkrétnych prírodných javoch. Obrovský význam má zdokonaľovanie sa vo využívania informačných technológií, keďže výsledok každej činnosti je potrebné zdokumentovať.   
       V prvej etape, ktorej cieľom bolo spoznávanie a dokumentácia chráneného územia, sme vytipovali, navštívili a zdokumentovali chránené územie v blízkosti nášho mesta. S ohľadom na obmedzené časové možnosti súvisiace s blížiacou sa zimou sme hľadali miesto   dostupné, ale i zaujímavé. Po zrelom uvážení sme sa rozhodli pre Smolenický kras, ktorý je pozoruhodnou lokalitou v mnohých aspektoch. TU  
       Túru sme uskutočnili začiatkom decembra, počasie nám bolo naklonené a zúčastnilo sa jej 33 žiakov a traja učitelia TU.  
       V ďalšom štádiu sme mohli pristúpiť k spracovaniu získanej dokumentácie, ktorej podstatou sú prezentácie v PowerPointe. Prezentácie obsahujú fotografie doplnené textom. Postupne sa začala formovať skupina ochotná a schopná pracovať na príprave prvého študentského stretnutia v Izole. Počet detí na výjazde je limitovaný, výber vôbec nebol jednoduchý a medzi deťmi postupne zavládla potrebná pozitívna rivalita. Na prezentáciách pracovalo niekoľko skupín, na stretnutie v Izole bola vybraná práca Romany Sejčovej a Nikoly Valešovej TU. Na  stránke školy si však môžete pozrieť i prezentáciu Lindy Grékovej a Moniky Hanusovej TU
       Významnou časťou bolo natočenie videovizitiek, ktoré boli potrebné na to, aby naši projektoví partneri v Slovinsku, Španielsku a Taliansku spoznali našu školu i žiakov. Autorkami vizitky žiakov sú Martina Pepuchová a Michaela Nemcová TU a vizitky školy Laura Olívia Laláková a Natália Hagarová TU. Laura okrem toho pripravila i prezentáciu o škole TU
       Dôležitým bodom bolo zostavenie päťjazyčného slovníka TU základných dorozumievacích pojmov. (5 jazykov preto, že v autonómnom spoločenstve Valencia, kde sa partnerské mesto Burjassot nachádza, je úradným jazykom katalánčina). 
       Ťažisko výtvarnej činnosti bolo na začiatku v návrhu loga pre projekt. Návrhy vyrábali deti na výtvarnej výchove, ale i na informatike. V druhej etape prišli na rad kresby - úlohou detí bolo rôznymi technikami zobraziť slová, ktoré spolu s kresbami budú zaradené do environmentálneho slovníka. Kresby zobrazujúce jazero TU, les TU, kvet TU, list TU a mach TU  
       Špecifickou prácou je prezentácia Silvie Halamičkovej, v ktorej predstavila sprístupnené jaskyne na Slovensku. Slovenskú verziu môžete vidieť TU a anglickú TU.  
       Doplnkovým programom na stretnutí v Izole je Kultúrna noc, pre ktorú pripravili prezentácie o slovenských tradíciách Martin Gembeš. Slovenskú verziu môžete vidieť TU a anglickú  TU a Michaela Nemcová TU.
       Na prehliadku po Pezinku a okolí vás vo svojej práci pozve Natália Hagarová TU.
      Na prvom študentskom stretnutí v slovinskej Izole sa zúčastnia Martin Gembeš, Linda Gréková, Natália Hagarová, Silvia Halamičková, Monika Hanusová, Laura Olívia Laláková, Michaela Nemcová, Martina Pepuchová, Nikola Valešová a Matej Valiček a učitelia Mgr. Bronislava Noskovičová - koordinátorka projektu, Alena Golianová - učiteľka geografie, Ing. Monika Hlúšková - učiteľka informatiky, PhDr. Vladimír Gába - technický koordinátor  a Mgr. Milan Pivarček - interný asistent. Realizácia výtvarných prác prebiehala pod vedením Mgr. Aleny Burdanovej. 
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník
  • Tretiaci majú talent
  • Deň Zeme v 1.A
  • Kurz "Poznaj hlavné mesto"