• Študenstký míting v Burjassote

   • 24.03.2015 13:14
   • Práca na projekte sa postupne preniesla do environmentálnej roviny a do riešenia úloh sa pustil prakticky ten istý tím - deviataci. Ťažisko práce sa presunulo na hodiny angličtiny, ktorá je základným komunikačným prostriedkom medzi zúčastnenými krajinami a pripravované prezentácie si vyžadovali rozšírenie slovnej zásoby o množstvo odborných termínov. Výrazný pokrok deti zaznamenali i v zručnostiach z oblasti informatiky, ktoré zúročili pri tvorbe prezentácií. Potrebné bolo ich obzor rozšíriť o poznatky z odborov ako makromolekulárna chémia, fungovanie odpadového hospodárstva a jeho riešene v meste i celom regióne. Od začiatku realizácie projektu sme sa zamerali na separovaný zber a v tomto štádiu sme sa zoznámili i s prevádzkami, ktoré ho realizujú. 
   •             Objektom nášho skúmania pred burjassotským mítingom boli plasty. Vedomosti deviatakov o plastoch na začiatku školského roka boli veľmi obmedzené, dozvedieť sa o nich však museli dozvedieť maximum. Do tajov makromolekulárnej chémie ich svojou prednáškou uviedol prof. Ing. Pavol Alexy, PhD z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Pán profesor, napriek tomu, že prednáša na vysokej škole, dokázal nesmierne jednoducho vysvetliť elementárnu problematiku plastov. Cieľom prednášky bolo pochopenie podstaty biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín, ktorých  základom sú dve zložky - kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába z obyčajného škrobu a polyhydroxybutyrát - rovnako biomateriál, ktorý produkujú baktérie, ak sa im poskytne ako  živina cukor. Vďaka tomuto zloženiu sú bioplasty v prírode absolútne odbúrateľné. Ak ich už nepotrebujeme, stačí ich zahodiť na kompost a oni sa rozložia - na biomasu, vodu a CO2. Prezentáciu z prednášky profesora Alexyho v Burjassote uviedli Matej Valíček a Martin Gembeš a vidieť ju môžete TU 1.pptx

                V rámci nášho mesta má separovanie odpadu dlhoročnú tradíciu, je dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva a Pezinok bol druhým mestom na Slovensku, ktoré pristúpilo k separovaniu komunálneho odpadu. O podrobnostiach sa deti dozvedeli na stretnutí s pracovníkmi Odboru životného prostredia na Mestskom úrade, kde získali podrobné informácie o komunálnej politike v tejto oblasti. Problematiku separovaného zberu v Pezinku v prezentácii zmapovala Linda Gréková  a pozrieť si ju môžete TU 2.pptx

                Aby deti bližšie porozumeli sekundárnemu využitiu plastov, zúčastnili sa exkurzie vo firme Marius Pedersen, ktorá je jednou z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva. Jej činnosť sa sústreďuje na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane triedenia, lisovania a recyklácie druhotných surovín. Prezentáciu pripravili Nikola Valešová a Martina Pepuchová a vidieť ju môžete TU 3.pptx

                Celé snaženie v rámci projektu by nemalo žiadny zmysel, ak by sa nepremietlo i do systémového environmentálneho správania v prostredí školy. Na našej škole realizujeme  separovaný zber viac ako 15 rokov. Separujeme papier, zbierame nebezpečný odpad, zapájame sa do zberu plastových vrchnákov z PET fliaš, ktoré majú priniesť úžitok postihnutým deťom a štvrtý rok separujeme i plastové fľaše a kelímky, ktoré odnášame do určených kontajnerov. Prezentáciu o tom pripravili Viktória Ivanová a Simona Kopálová TU 4.pptx a Martina Pepuchová TU 5.pptx

                Veľmi dôležitou úlohou pred cestou do Burjassotu bolo vymyslieť sofistikované riešenie sekundárneho využitia plastových fliaš. Deti postupne prichádzali s rôznymi nápadmi i výrobkami, bezkonkurenčnou však bola pôsobivá bižutéria od Mišky a Lucky Supekových a tento výrobok sme sa rozhodli v Španielsku predviesť a realizovať na worshope pre účastníkov z ostatných krajín. Inštruktážnu prezentáciu pripravili Martina Pepuchová a Miška Nemcová TU 6.pptx

                Tradičným bodom programu, ktorým svoju krajinu predstavujeme rodičom a žiakom hostiteľskej školy je “Kultúrna noc“. Súčasťou programu bola prezentácia o Slovensku od Martinky Pepuchovej TU 7.pptx a tímovou prácou sú prezentácie, v ktorých sa predstavil  Comenius tím TU 8.mp4TU 9.wmv

                V Burjassote i Valencii sme nasnímali množstvo materiálu, ktorý bolo treba spracovať. Príjemné emotívne prezentácie odrážajúce pocity a dojmy z celého pobytu urobili Linda Gréková a Miška Nemcová  TU 

                Deti na príprave stretnutia pracovali pod vedením koordinátorky projektu pani učiteľky Noskovičovej, ktorá ich radikálne posunula v oblasti odbornej jazykovej prípravy, neoceniteľná bola pomoc pani učiteľky Hlúškovej, ktorá im radami pomáhala s tvorbou prezentácií a pani učiteľka Golianová bola organizačnou oporou.

                V Španielsku školu reprezentovali Martin Gembeš, Linda Gréková, Silvia Halamičková, Monika Hanusová, Kristína Kasová, Michaela Nemcová, Martina Pepuchová, Peter Sečkár, Nikola Valešová a Matej Valiček. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník
  • Tretiaci majú talent
  • Deň Zeme v 1.A
  • Kurz "Poznaj hlavné mesto"