• Pracovné stretnutie Comenius na našej škole

   • 29.09.2014 11:36
   • Pracovné stretnutie Comenius na našej škole
    V dňoch  12.  až  16.  mája  2014  sa  na  našej  škole  uskutočnilo  pracovné  stretnutie
    učiteľov  partnerských  škôl,  ktoré  sú  zapojené  do  projektu  EÚ  v rámci  programu
    celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius, s  názvom “Let`s know, let´s  love, let`s
    protect out environment“.
    Prvá časť stretnutia bola zameraná na prípravu správy, v ktorej je potrebné vyhodnotiť
    doterajšiu  činnosť  na  proejkte.  V druhej  časti  sa  učitelia  zo  španielskeho  Burjassotu,
    Slovinskej  Izoly  a talianskeho  Vittoria  Venetta  spolu  s našimi  učiteľmi,  ktorí  na  projekte
    pracujú, dohodli, ako bude práca na projekte v budúcom školskom roku pokračovať.
    Prvý  rok  sa  činnosť  orientovala  na  spoznávanie  a dokumentáciu  pozoruhodných
    prírodných lokalít v materských krajinách. Deti z našej školy spracovali Smolenický kras a do
    konca školského roka ešte navštívia a zdokumentujú štyri národné parky a päť sprístupnených
    jaskýň na Slovensku. 
    V budúcom školskom roku sa činnosť zameria na spoznávanie racionálnych prístupov
    k životnému  prostrediu,  možnosťami  zlepšenia  separovaného  zberu  v najbližšom  okolí,
    ktorým  je  rodina  a škola,  mapovaním  známych  postupov  a na  základe  ich  poznávania  i
    navrhovaním  nových  možností  recyklácie  separovaných  surovín  v rámci  školy  i rodiny.
    Výsledným  produktom  by  mal  byť  workshop,  v ktorom  by  starší  žiaci  naučili  mladších
    spolužiakov  ako  sekundárne  využiť  plasty  či  iné  recyklovateľné  produkty,  aby  nezostávali
    dlhodobou záťažou pre životné prostredie.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník
  • Tretiaci majú talent
  • Deň Zeme v 1.A
  • Kurz "Poznaj hlavné mesto"