• Návšteva Múzea židovskej kultúry

    • 18.04.2019 11:04
    • V stredu, 17. apríla 2019, sa 32 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Prehliadka múzea bola posledným zo série podujatí, ktoré škola realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie. V rámci výchovného programu deviataci navštívili Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého koncentračného tábora.

     Nesmierne zaujímavou bola samotná prehliadka múzea, ktoré sa nachádza v bývalej Zsigrayovej kúrii. Expozícia dokumentuje vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a venuje sa i dokumentácii holokaustu na Slovensku. Hlavnou snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty, obrazy či spomienkové predmety a prezentovať ich širokej verejnosti formou expozícií a výstav. Muzeálne predmety v súčasnosti tvoria dary pochádzajúce od rôznych židovských náboženských obcí.

     Významným bonusom prehliadky bolo sprievodcovské slovo pani Viery Kamenickej, ktorá deťom sprostredkovala obrovské množstvo informácií z histórie Židov i zo života bratislavskej židovskej komunity.

     Foto TU
    • viac
    • Turisticko - poznávací kurz 2019

    • 08.04.2019 20:02
    • V dňoch 10.až 14. júna 2019 sa uskutoční 18. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.

     Poznávacia časť je zameraná na poznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.

     Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.).

     Bližšie informácie o kurze TPK_2019.pptx

    • viac
    • Kurz "Poznaj svoje hlavné mesto"

    • 08.04.2019 19:56
    • V dňoch 21. až 23. mája 2017 sa uskutoční kurz pre žiakov piateho ročníka pod názvom "Poznaj svoje hlavné mesto".

     Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho cieľom je umožniť deťom spoznať najvýznamnejšie miesta z histórie hlavného mesta, ale i jeho prírodné zaujímavosti.

     Bližšie informácie o kurze Kurz_V.2019.pptx

    • viac
    • Deň učiteľov

    • 28.03.2019 18:49
    • Deň učiteľov
     Dnešný sviatočný deň spríjemnili žiaci svojim učiteľom chutným koláčikom a pohárom nealkoholické šumivého vína. 
     Foto TU
    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

    • 26.03.2019 07:07
    • Dňa 19.3.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín v Modre. 
     Nasú školu reprezentovali víťazi školského kola.
     1. kategória - poézia: Silvia Pavelčíková 3.C
     2. kategória - poézia: Peter Berta 6.A
                           próza: Emma Mária Hlaváčková 5.C
     3. kategória - próza: Michal Illavský 8.A

     Umiestnenie:
     2. miesto: Michal Illavský
     3. miesto: Peter Berta
     Foto TU
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Atletický krúžok
  • 3.A vlastiveda
  • 3.A EKO záhradka
  • Návšteva Múzea židovskej kultúry
  • Prednáška o jablkách
  • Slávik 2019
  • Beseda so spisovateľom E.J. Grochom
  • Loptové hry - krúžok
  • Vlastivedná exkurzia po Bratislava
  • 4.B - Noc s Andersenom
  • ŠKD - Pozdrav z múzea - grafika 9.a 11.odd.
  • ŠKD - Bude zo mňa spisovateľ