• Bavme deti športom

   • 16.04.2018 17:04
   • V marci sa žiaci 1. stupňa zúčastnili štyroch kôl atletickej súťaže „Bavme deti športom“
    v hale Elán v Bratislave.
   • Disciplíny, v ktorých súťažili:

       ● preskakovanie olympijských kruhov
       ● skok do diaľky z miesta štafetovou formou
       ● štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
       ● odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
       ● skoky do strán v kríži
       ● prekážková dráha "formula"
       ● švihadlo
       ● beh cez frekvenčný rebrík
       Dodatková disciplína štafetový beh 6 x 200 m

    14.3. sa súťaže zúčastnili žiaci Radoslav Úscky, Nikolas Polák, David Fecko, Petra Košťálová, Miriam Novysedláková, Nela Mészárosová a získali 1. miesto.

    16.3. sa súťaže zúčastnili Benjamin Libant, Marco Kmeťka, Tomáš Michal, Lucia Daňová, Viktória Šebíková, Sofia Buociková žiaci získali 2. miesto.


    21.3. sme postavili dve družstvá v zložení:
    - Matej Matiaško, Viktor Havelka, David Mičko, Zoja Ásvaniy, Sabina Bojnická, Katarína Marková - 4. miesto.
    - Peter Košč, Jakub Grič, Jakub Krasňanský, Viktória Cisárová, Alexandra, Kadlecová, Sara Putyerová - 1. miesto.

    28.3. sa súťaže zúčastnili Andrej Ratuzky, Matúš Romančík, Šimon Lukáč, Lujza Mozolová, Adela Marková, Ruzana Rajnoch. V tento deň sa umiestnili na 6. mieste.


    Výbornými výsledkami sme si zaistili postup do finále. Vo finálovom kole dňa 6.4. našu školu reprezentovali Lucia Daňová, Adela Marková, Viktória Šebíková, David Fecko, Peter Košč a Jakub Krasňanský a zo škôl BSK sa žiaci celkovo umiestnili na 2. mieste.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka
  • ŠKD pexesový turnaj 3.-4.ročník
  • ŠKD - zima 15.odd.
  • ŠKD pexesový turnaj 1.-2.roč
  • Postavme si snehuliaka - 11.odd. ŠKD
  • Trampolínový maratón
  • Vianočné vystúpenie v DSS
  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy