Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

Rada rodičov

Činnosť RR

RODIČOVSKÁ RADA (RR) je združenie rodičov pri ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku. 

 • má 34 členov - zvolených rodičov (alebo ich zástupcov) z jednotlivých tried 
     

 • zasadá podľa určeného harmonogramu    

 • spolupracuje s vedením školy, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce, aktivizuje rodičov na odstraňovanie prekážok   

 • poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc   

 • riadi sa schváleným štatútom   

RR má príjem do pokladne od rodičov (rodičovský príspevok na žiaka) a zisk z Katarínskej zábavy. O využití finančných príspevkoch pre šk. r. 2014/2015 sa bude rokovať.

 

Štatúr RR (aktualizovaný): Zmeny_statutu_cervenou_farbou.doc

Školský rok 2017/2018

Zoznam členov

Trieda

Meno dôverníka

1.A

Zdenko Baštek

1.B

Vladislav Berkovič

1.C

Peter Rajnoha

1.D

Katarína Barošová

2.A

Lukáč Roman

2.B

Dekánek Miloslav

2.C

Fajnorová Danica

2.D

Marková Katarína

3.A

Martin Prochádzka

3.B

Vladimír Kapák

3.C

Babiaková Monika

3.D

Monika Petrovičová

4.A

Gabriela Žáčiková

4.B

Martina Hrubcová

4.C

Zuzana Polgárová

4.D

Martina Ries

5.A

Andrea Mozolová

5.B

Zuzana Bottánová

5.C

Peter Rajnoha

5.D

Boris Haško

6.A

Ľubomír Uhlár

6.B

Diana Lackovičová

6.C

Michaela Zedníčková

7.A

Ľubica Kormanovičová

7.B

Ivana Mičková

7.C

Tomáš Múčka

7.D

Pepuchová Blanka

8.A

Slávka Čačíková

8.B

Andrea Vráblová

8.C

Tomáš Focko

8.D

Macháčová

9.A

Iveta Lukáčová

9.B

Gabriela Weissová

9.C

Jozef Vlado

9.D

Silvia Kmeťková

Školský rok 2016/2017

Zvolení členovia:
 

Predseda:                           Jozef Vlado  

Podpredseda:                      Roman Lukáč

Hospodár:                           Silvia Kmeťková  

Stravovacia komisia:          Gabriela Weissová

                                         Veronika Janíková

Hospodárska komisia:       Tomáš Focko

                                        Slávka Čačíková

                                        Miloslav Dekánek      

Revízna kontrola:

        predseda:                  Ľubica Kormanovičová

        členovia:                    Branislav Batka

                                         Martina Ries

                              

Zapisovateľka:                   Andrea Mozolová

                                        Michaela Zedníčková

Zoznam členov RR:

 

Meno dôverníka

1.A

Lukáč Roman

1.B

Dekánek Miloslav

1.C

Fajnorová Danica

1.D

Marková Katarína

2.A

RNDr.Martina Juráková,PhD.

2.B

Vladimír Kapák

2.C

Babiaková Monika

2.D

Janíková Veronika

3.A

Slávka Čačíková

3.B

Martina Hrubcová

3.C

Ing.Zuzana Polgárová

3.D

Ing. Martina Ries

4.A

Andrea Mozolová

4.B

Zuzana Bottánová

4.C

Vladislava Michalcová

4.E

Boris Haško

5.A

Ing. Július Babiak

5.B

Diana Lackovičová

5.C

Michaela Zedníčková

6.A

Ľubica Kormanovičová

6.B

Michaela Zedníčková

6.C

Tomáš Múčka

6.D

Pepuchová Blanka

7.A

Slávka Čačíková

7.B

Andrea Vráblová

7.C

Ing.Tomáš Focko

7.D

Černák Ľuboš

8.A

Branislav Batka

8.B

Gabriela Weissová

8.C

Mgr.Jozef Vlado

8.D

Silvia Kmeťková

9.A

Lenka Vachová

9.B

Bednáriková Mária

9.D

Ľubica Kormanovičová

Školský rok 2015/2016

Zoznam členov RR:

Trieda Meno dôverníka
1.A RNDr.Martina Juráková,PhD.
1.B Vladimír Kapák
1.C Barbora Budayová
1.D Henrieta Molnárová
1.E Diana Lackovičová
2.A Slávka Čačíková
2.B Martina Hrubcová
2.C Ing.Zuzana Polgárová
2.D Ing. Martina Ries
3.A Andrea Mozolová
3.B Zuzana Bottánová
3.C Vladislava Michalcová
3.E Boris Haško
4.A Ing. Július Babiak
4.B Diana Lackovičová
4.C Michaela Zedníčková
5.A Ľubica Kormanovičová 
5.B Michaela Zedníčková
5.C Tomáš Múčka
5.D Gabriela Žáčiková
6.A Slávka Čačíková
6.B Andrea Vráblová
6.C Tomáš Focko
6.D Júlia Piovarči
7.A Branislav Batka
7.B Gabriela Weissová
7.C Mgr.Jozef Vlado
7.D Silvia Kmeťková
   
   
8.A  Lenka Vachová
8.B Mlyneková Miroslava
8.D Ľubica Kormanovičová 
9.A Martina Janegová
9.B Kamila Poláková
9.C Jana Barcajová

Fašiangová zábava

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy.

Radi by sme sa aj touto cestou poďakovali za prípravu a realizáciu fašiangovej zábavy na škole.

Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na výbornej atmosfére a zábave svojou účasťou.

V neposlednom rade patrí vďaka všetkým účastníkom bohatého programu a sponzorom celej akcie.

So zatajeným dychom a dojatím sme mali možnosť zažiť krásne výkony gymnastiek našej školy, malých a mladých tanečníkov z PETANu a Sunny Dance, spevácke obohatenie Lenky Tománkovej (žiačky 5.ročníka) a profesionálky Martiny Michalcovej. Vďaka hudobnej kapely Silent trio, ktorá nikoho nenechala „sedieť“.

Sponzorsky fašiangovú zábavu podporilo približne 35 rodín a 18 firiem, ktorým vďačíme za bohatú tombolu, ktorou sme vás všetkých mohli potešiť.

Keďže nič sa neurobí „samo“..za týmto všetkým je skvelá spolupráca mnohých členov RR, učiteľov a pani riaditeľky.

Ďakujeme naozaj všetkým a tešíme sa opäť najbližšie.

Rodičovská rada

 

Fotky si môžete pozrIeť TU.

Školský rok 2014/2015

Zo zápisnice zasadnutia RR dňa 29.9.2014

Prítomní: riaditeľ ZŠ Fándlyho – p. M. Janoga, tajomníčka RR p. Kvetoslava Košťálová, 34 členov RR (Zoznam_dovernikov_RR_2014.pdf). 

Voľby výboru RR

Za predsedu RR bol zvolený pán Focko (18 hlasov) a za podpredsedu RR pán Vlado (34 hlasov).

Za pokladníka - hospodára bola zvolená pani Kmeťková (30 hlasov).

Úlohy hospodára:

-správa účtu

-prevezme vyzberané príspevky od triednych dôverníkov a uloží ich do banky

-pravidelne, podľa dohodnutého termínu s tajomníčkou RR, bude prítomný v škole, kde si budú učitelia môcť dať preplatiť pokladničné bločky z vopred dohodnutých akcií, projektov, šk. potrieb....podľa rozpočtu RR

Revízna komisia  bola zvolená v zložení: pani Vachová (predsedkyňa), pani Vráblová a pani Barcajová (členovia RK).

Za člena stravovacej komisie bol zvolený pán Minarský.

Do hospodárskej komisie boli zvolení: pani Mozolová, pani Michalcová, pani Čačíková, pani Weissová, pán Múčka. Úlohou hospodárskej komisie je predstaviť návrh rozpočtu.

Rozpočet RR

Dobrovoľný rodičovský príspevok ostáva 14 € (1.dieťa), 7 € (2.dieťa), 0 € (3., a ďalšie dieťa).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria