Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

OZ Panelkár

Stanovy

Občianskeho združenia „ PANELKÁR“ pri Základnej škole, Fándlyho ul. 11 v Pezinku

 

ČLÁNOK I

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.Občianske združenie má názov: „ PANELKÁR“ pri Základnej škole, Fandlyho ul. 11 v Pezinku / ďalej len združenie /.

2. „ PANELKÁR“ pri Základnej škole, Fándlyho ul. 11 v Pezinku je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dobrovoľným združením občanov založeným za účelom uspokojovania záujmov a potrieb najmä v oblasti vzdelávania, výchovy a športu učiteľov, detí a mládeže, ale i v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

3.Združenie je právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných právnych predpisov v SR. 

4.Sídlom združenia je Základná škola, Fándlyho ul.č.11, 902 01  Pezinok.

 

Ďalej čítajte v elektronickej podobe stanovy_OZ_panelkar.pdf

Financie

Hospodárenie s finančnými prostriedkami za posledné roky si môžete prezrieť na nasledujúcich odkazoch:


prehlad_2012.pdf

prehlad_2013.pdf

Prehlad_2014.pdf

Prehlad_2015_.pdf

Prehlad_2016.pdf

Identifikačné údaje

Obchodné meno:      „PANELKÁR“ pri Základnej škole, Fándlyho 11 v Pezinku

Sídlo:                          Fándlyho 11, 902 01 Pezinok

IČO:                           42175321

Právna forma: občianske združenie

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria