Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

Krúžková činnosť

Zoznam krúžkov

Ponuka záujmového vzdelávania v krúžkoch

v šk. roku 2017/2018

p.č.

krúžok

vedúci

čas

deň

1

Atletika 1. stupeň

p. Strapáčová

14.00 - 15.30

utorok

2

Atletika dievčatá 5. - 9. ročník

p. Sulanová

14.00 - 15.30

streda

3

Atletika chlapci 5. - 9. ročník

p. Pivarček

14.00 - 15.30

streda

4

Cvičenia z matematiky - 7. roč.

p. Kocurková

14.00 - 15.30

streda

5

Cvičenia zo SJL - 9. A

p. Nunvářová

14.00 - 15.30

štvrtok

6

Cvičenia zo SJL - 9. B

p. Illavská

14.00 - 15.30

streda

7

Cvičenia zo SJL – 9.C

p. Pilková

14.00 – 15.30

Podľa dohody

8

Cvičenia zo SJL – 9.D

p. Liptáková

14.00 – 15.30

Podľa dohody

9

Florbal (4. - 6. ročník)

p. Gába

14.00 - 15.30

štvrtok

10

Florbal (7. - 9. ročník)

p. Pivarček

15.30 - 17.00

štvrtok

11

Folklórniček (2.C)

p. Rozbeská

13.30 - 15.00

pondelok

12

Gymnastika 1. - 5. ročník

p. Košťálová,

14.00 - 15.30

pondelok

13

Gymnastika 1. - 7. ročník - obsadený

p. Cingelová

14.00 - 15.30

pondelok

14

Gymnastika 1. - 7. ročník - obsadený

p. Cingelová, p. Baňovičová

15.30 - 17.00

pondelok

15

Halové veslovanie, bedminton (5. - 9. ročník)

p. Gába, p. Pivarček

15.30 - 17.00

utorok

16

Jumping (cvičenie na trampol.) 5. - 9. ročník

p. Sulanová

14.00 - 15.30

utorok

17

Keramický krúžok- PLATENÝ, prihlasovanie individuálne na t.č. 0910/215 728

p. Granec

14.00 - 15.30

štvrtok

18

Malý chemik5. – 6. ročník

p. Nociarová, p. Grilliová

14.0 – 15.30

pondelok

19

PC krúžok 3. - 4. ročník

p. Melichárová

14.00 - 15.30

štvrtok

20

PC krúžok 5. - 6. ročník

p. Pivarček

14.00 - 15.30

utorok

21

PC krúžok 5. - 6. ročník

p. Gába

14.00 - 15.30

utorok

22

Pohybové hry 5. -9. ročník

p. Gába

17.00 - 18.30

pondelok

23

Recitačný krúžok

p. Hájiková

14.00

streda

24

Stolný tenis 1. - 9. ročník

p. Šindelár

14.30 - 16.30

pondelok, utorok, streda

25

Šachový krúžok 2. - 9. roč. pokročilí

p. Čermáková

14.00 - 15.30

pondelok

26

Šachový krúžok 2. - 9. roč. začiatočníci

p. Čermáková

14.00 - 15.30

streda

27

Tvorivé dielne

p. Řezáčová

14.00 - 15.30

štvrtok

28

Tvorivý bádateľ - 3.D

p. Mikuličková

13.30 - 15.00

utorok

29

Úspešný riešiteľ (matematika)

p. Slyšková

14.00 - 15.30

štvrtok

30

Varenie 1. stupeň

p. Kurucová

13.30 - 14.30

utorok

31

Vybíjaná - pohybové hry 2. - 4. ročník

p. Mikuličková

13.30 - 15.00

piatok

32

Vybíjaná 5. - 9. ročník

p. Číková

14.00 - 15.30

pondelok

33

Výtvarníček (2. ročník)

p. Rozbeská

13.30 - 15.00

streda

 

Poznámka:

Záujemcovia o vzdelávanie v krúžkoch sa prihlásia u triednych učiteľov, ktorým odovzdajú rodičom podpísaný vzdelávací poukaz najneskôr do 21.09.2017 (štvrtok). Žiak sa môže prihlásiť aj do 2 krúžkov, ale len do jedného odovzdá vzdelávací poukaz.

Podpísaný vzdelávací poukaz je možné odovzdať triednemu učiteľovi aj voľne, bez voľby krúžku.

                                         

Ing. Monika HLÚŠKOVÁ

  riaditeľka školy

Krúžky v škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria