Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

Čo škola ponúka

Čo sú naše prvoradé ciele?

 • bezpečné, zdravé, intelektuálne a citovo podnetné prostredie školy

 • kvalitná práca učiteľov a vychovávateľov

 • pomoc deťom získať také schopnosti, zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré im umožnia žiť a pracovať v neustále sa meniacej spoločnosti

 • kvalitná príprava na štúdium na strednej škole (naučiť deti ako sa majú správne učiť)

 • spolupráca s rodičmi, miestnymi inštitúciami a organizáciami

 

Čo škola ponúka:

•    od 1. ročníka využívame prvky integrovaného tematického vyučovania (ITV), viac infoTU a prvky Daltonskej školy (DŠ), viac info 
•    od 1. ročníka povinný cudzí jazyk s využítím metódy JOLLY PHONICS, viac info JOLLY_PHONICS.docx
•    od 1. ročníka využívame  inovatívnu, pokrokovú metódu na osvojenie si techniky čítania Sfumato, viac info Sfumato.docx
 

 

Ročníkové kurzy:

 • 1. ročník - plavecký výcvik (krytá plaváreň)

 • 2. ročník - škola v prírode

 • 3. ročník - lyžiarsky alebo korčuliarsky výcvik

 • 4. ročník - škola v prírode

 • 5. ročník - poznaj svoje hlavné mesto

 • 6. ročník - plavecký výcvik (otvorené kúpalisko)

 • 7. ročník - lyžiarsky výcvik

 • 8 .ročník - turisticko-poznávací kurz

 • 9. ročník – historicko-poznávací kurz

 

Škola ďalej ponúka:

 • prácu v záujmových krúžkoch

 • činnosť v školskom klube detí (ŠKD) ráno od 6.00 – 7.45 a po skončení vyučovania do 17.30

 • prácu v školskom parlamente (organizovanie a koordinovanie dobrovoľných aktivít žiakov)

 • účasť na medzinárodných programoch a projektoch

 • účasť na projektoch a podujatiach v rámci SR

 • služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga

 • stravovanie v školskej jedálni (desiata, obed)

 • Študijno-poznávací pobyt  v Anglicku

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria